Neerlandés

Traducciones detalladas de zin de neerlandés a español

zin:

zin [de ~ (m)] sustantivo

 1. de zin (zegswijze; uitdrukking; frase; gezegde)
  el modismo; el dicho; el giro
 2. de zin (doel; nut)
  el sentido
 3. de zin (zin taalkundig)
  la frase; la oración
 4. de zin (waarde; betekenis; belang)
  el valor; el precio; el significado; la importancia
 5. de zin (geboeidheid; interesse; belangstelling; animo; fascinatie)
  el interés; el entusiasmo; la fascinación
 6. de zin (eetlust; lust; trek)
  la ganas de comer; el hambre; el apetito
 7. de zin (geilheid; opgewondenheid; hitsigheid; lust)
  la lascivia; el deseo; la lujuria; la lubricidad; la calentura; la excitación
 8. de zin (zin om iets te eten; trek)
  el ganas de comer algo; el apetito

Translation Matrix for zin:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
apetito eetlust; lust; trek; zin; zin om iets te eten honger; hongergevoel; hongerigheid; trek
calentura geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin koortsachtigheid; opgewondenheid; opwinding; seksuele geprikkeldheid
deseo geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin aandrift; bede; begeerte; begeren; drift; genoegen; genot; heftig verlangen; hevig verlangen; instinct; jool; leut; lust; plezier; pret; seksuele begeerte; smachten; verlangen; verzoek; vraag; wellust; wens; wensen; zucht
dicho frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin gezegde; spreuk; verwoording
entusiasmo animo; belangstelling; fascinatie; geboeidheid; interesse; zin aandrift; betovering; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; elan; energie; enthousiasme; esprit; extase; fut; gedrevenheid; geestdrift; geestvervoering; gloed; ijver; ijverigheid; kracht; krachtdadigheid; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; opgetogenheid; pit; puf; trance; uitbundigheid; uitgelatenheid; verrukking; vervoering; vlam; vlijt; vlijtigheid; voortvarendheid; vuur; werklust; werkzaamheid
excitación geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin onrustigheid; opgewondenheid; opwinding; prikkeling; seksuele geprikkeldheid; sensatie; zintuiglijke gewaarwording
fascinación animo; belangstelling; fascinatie; geboeidheid; interesse; zin aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekking; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; extase; fascinatie; geestvervoering; trance; verrukking; vervoering
frase zin; zin taalkundig bepaling; frase; het uitspreken; loze kreet; uitspraak; verwoording; woordgroep
ganas de comer eetlust; lust; trek; zin honger; hongergevoel; hongerigheid; trek
ganas de comer algo trek; zin; zin om iets te eten
giro frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin bankgiro; draai; gierigheid; giro; girorekening; keer; keerpunt; kering; krenterigheid; omdraaiing; omkering; ommedraai; ommekeer; omwenteling; postgiro; revolutie; totale verandering; vrekkigheid; wending; zwenking
hambre eetlust; lust; trek; zin honger; hongergevoel; hongerigheid; hongersnood; trek
importancia belang; betekenis; waarde; zin belang; belangrijkheid; deftigheid; eerbiedwaardigheid; gedragenheid; gewichtigheid; plechtigheid; plechtstatigheid; statigheid; voornaamheid; vormelijkheid
interés animo; belangstelling; fascinatie; geboeidheid; interesse; zin aandacht; aandrift; aangaan; belang; belangstelling; betreffen; daadkracht; energie; esprit; fut; gewichtigheid; interesse; kracht; momentum; nut; nuttigheid; puf; rente; waarde; werklust
lascivia geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin wellustigheid
lubricidad geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin
lujuria geilheid; hitsigheid; lust; opgewondenheid; zin
modismo frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin
oración zin; zin taalkundig bidden; gebed
precio belang; betekenis; waarde; zin prijs; prijskaartje
sentido doel; nut; zin aanvoelen; betekenis; feeling; gevoel; inhoud; instinct; intuïtie; orgaan; zintuig
significado belang; betekenis; waarde; zin bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; inhoud
valor belang; betekenis; waarde; zin belang; dapperheid; gewichtigheid; instelling; koenheid; kostbaarheid; manhaftigheid; moed; onversaagdheid; prijzigheid; verdienstelijkheid; waarde; waardepapier
- betekenis
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
dicho gemeld; genoemd; gezegd; verwoord
sentido gevoelig; gevoelvol; sentimenteel

Palabras relacionadas con "zin":


Sinónimos de "zin":


Definiciones relacionadas de "zin":

 1. wat bedoeld wordt1
  • dit woord is in figuurlijke zin gebruikt1
 2. wat het oplevert1
  • ik begrijp de zin van die actie niet1
 3. reeks woorden die bij elkaar horen1
  • een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt1
 4. wat je verlangt dat er gebeurt1
  • jullie willen altijd je eigen zin doen1

Wiktionary: zin

zin
noun
 1. een serie woorden die gezamenlijk in syntactisch verband een afgerond geheel vormen
 2. een verlangen om iets te doen
 3. een bestaansreden
 4. mogelijkheid om waar te nemen

Cross Translation:
FromToVia
zin frase SatzLinguistik, Syntax: ein abgeschlossener, nach grammatischen Regeln aufgebauter, sprachlich geäußerter Gedanke; speziell: grammatikalische Einheit, bestehend aus einem finiten Verb und allen von diesem Verb verlangten Satzgliedern
zin propósito; objeto; razón purpose — reason for doing something
zin oración sentence — grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate
zin intención; fin; objetivo; finalidad; blanco dessein — Intention d’exécuter quelque chose (sens général)
zin deseo désir — Traductions à trier suivant le sens
zin voluntad grévolonté, caprice, fantaisie.
zin frase phrase — (grammaire, fr) séquence de propositions ordonnés en fonction des règles de la grammaire, permettant de décrire quelque chose.
zin placer; agrado plaisirsentiment, sensation agréable.
zin intención; propósito proposparole échanger dans la conversation.
zin sentido; significado; signification; acepción; aceptación sens — Signification
zin sentido; sentido corporal; significado senssignification, ce que quelque chose veut dire.
zin acepción; sentido; significación; significado signification — Ce que signifie une chose ; sens attacher à une chose.
zin deseo souhaitvœu, désir qu’une chose accomplir.
zin voluntad volontéfaculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose.

zin forma de zinnen:

zinnen [de ~] sustantivo, plural

 1. de zinnen (volzinnen)
  la frases; el sentidos; la oraciones

zinnen verbo (zin, zint, zon, zonnen, gezonnen)

 1. zinnen (plan beramen; bedenken; verzinnen; beramen)

Conjugaciones de zinnen:

o.t.t.
 1. zin
 2. zint
 3. zint
 4. zinnen
 5. zinnen
 6. zinnen
o.v.t.
 1. zon
 2. zon
 3. zon
 4. zonnen
 5. zonnen
 6. zonnen
v.t.t.
 1. heb gezonnen
 2. hebt gezonnen
 3. heeft gezonnen
 4. hebben gezonnen
 5. hebben gezonnen
 6. hebben gezonnen
v.v.t.
 1. had gezonnen
 2. had gezonnen
 3. had gezonnen
 4. hadden gezonnen
 5. hadden gezonnen
 6. hadden gezonnen
o.t.t.t.
 1. zal zinnen
 2. zult zinnen
 3. zal zinnen
 4. zullen zinnen
 5. zullen zinnen
 6. zullen zinnen
o.v.t.t.
 1. zou zinnen
 2. zou zinnen
 3. zou zinnen
 4. zouden zinnen
 5. zouden zinnen
 6. zouden zinnen
diversen
 1. zin!
 2. zint!
 3. gezonnen
 4. zinnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for zinnen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
frases volzinnen; zinnen
oraciones volzinnen; zinnen grafrede; lijkrede
sentidos volzinnen; zinnen
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
inventar un plan bedenken; beramen; plan beramen; verzinnen; zinnen
tramar bedenken; beramen; plan beramen; verzinnen; zinnen bebroeden; broeden; uitbroeden; warmhouden; zinnen op
urdir bedenken; beramen; plan beramen; verzinnen; zinnen zinnen op

Palabras relacionadas con "zinnen":


Wiktionary: zinnen


Cross Translation:
FromToVia
zinnen meditar méditerréfléchir sur quelque chose, l’examiner mûrement, de manière à l’approfondir.
zinnen gustar; complacer; agradar plaire — Agréer, être agréable (Sens général)
zinnen reflejar; reflexionar; meditar réfléchir — À trier
zinnen soñar; pensar songer — (vieilli) voir en songe, rêver.

Traducciones relacionadas de zin